Børn, Psyken

Børn af psykisk syge forældre

Børn af psykisk syge forældre
Del artiklen i dit netværk

Børn af psykisk syge forældre har mange bekymringer. De tager ofte ansvaret for forældrenes sygdom. Åbenhed har vist sig at skabe bedre vilkår for børnene.

Familier med psykisk sygdom

80.000 danske børn vokser op i en familie, hvor deres mor eller far har en psykisk sygdom.

En del familier fortier sygdommen og ikke mindst de konsekvenser, den har for børnenes følelser og trivsel.

“Vi ved, at den uforudsigelighed og de uindfriede behov, som mange af børnene oplever i deres dagligdag, er en alvorlig risikofaktor for deres følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling”, siger Mette Kyrpø og Tina Mastrup, gruppeledere for Psykiatrifondens børne-gruppeforløb.

Siden 2010 har Mette Kyrpø og Tina Mastrup taget imod godt 400 børn. Alle forløbene er på 10 uger og begynder med et formøde, hvor de enkelte familier møder de to gruppeledere.

“Nogle forældre møder op uden børn til forsamtalen. Dem sender vi hjem og beder dem komme igen sammen med børnene. Andre beder børnene sætte sig bagerst i lokalet med en iPad. Så henter vi børnene og siger, at de også skal være med ved bordet. I nogle familier er man åbne om den psykiske sygdom og i andre familier har man aldrig talt med børnene om det. Det er noget af det, vi er gode til – at hjælpe familierne med at tale om det, som det er,” fortæller Tina Mastrup.

Nogle familier lukker øjnene

Gruppeforløbene, hvor otte børn i samme aldersklasse mødes i to timer om ugen, hjælper børnene med at opdage, at fars eller mors sygdom ikke er farlig. Nogle familier beskytter sig selv ved at lukke øjnene og det har børnene vænnet sig til.

“Mange børn tror, at sygdommen er deres skyld, at far er sur eller træt, fordi han ikke elsker dem, eller fordi de har opført sig dårligt. De skal forstå deres egen rolle, og at det ikke er deres skyld,” siger Mette Kyrpø.

Familierne kommer typisk på grund af deres egen bekymring for børnene. Nogle bliver gjort opmærksomme på Psykiatrifondens gratis tilbud af en lærer, en sagsbehandler eller af det sted, den syge forældre er i behandling.

Hvordan foregår gruppeforløbet?

Alle gruppegange starter med frugt og te. Og så er der lege og øvelser, som de to gruppeledere sætter i gang.

Legene skaber tillid og tryghed mellem børnene og øvelserne kan hjælpe børnene med at få taget hul på at tale om sygdommen.

En øvelse er for eksempel ‘Antennemanden’, hvor der bliver tegnet en rund Michelin-mand med antenner på hovedet på et stort stykke papir. Børnene bliver spurgt om, hvad der sker hjemme hos dem på en dårlig dag og på en god dag. Rundt omkring på det store papir begynder der hurtigt at stå udsagn i forskellig farve – grøn for en god dag og rød for noget, der er sket på en dårlig dag. Med rød tekst står der måske ‘Mor græder hele tiden’. Med grøn kan der stå, ‘Vi leger og spiller spil’. Efter øvelsen samler gruppelederen op på tegningen og taler med børnene om den.

“Nogle børn fortæller og taler meget. Andre siger ikke så meget. Men vi oplever ofte, at de børn, der ikke siger så meget, med tiden siger lidt mere – eller de fortæller derhjemme, at de har fået en masse ud af at høre de andre fortælle. Det er også en vigtig del af det at finde ud af, at man slet ikke er den eneste i verden med sådan en familie,” siger Tina Mastrup.

Slut med ondt i maven

“Et af vores gode eksempler er familien, hvor mor er hårdt ramt af stress. Familien får talt om det her hos os og de får draget skolen ind i det. Deres datter er holdt op med at have ondt i maven, for nu er der åbenhed om, hvordan mor har det og hvorfor,” siger Tina Mastrup, og tilføjer:

”Mange af børnene får løftet en byrde fra skuldrene. De forstår pludselig, at deres far eller mor stadig elsker dem og at det er sygdommen, der er dum. Mange af børnene sover for eksempel ikke ret godt om natten. Når de begynder her, hører vi ofte, at så går det bedre med at få sovet.”

Psykiatrifonden: Der er håb!

Formanden for Psykiatrifonden opfordrer til samtaler med børn af psykisk syge forældre og tidlig indsats.

”Som psykiater har jeg mange gange siddet med mødre og fædre, der var psykisk syge og talt med dem om deres børn og om, hvordan de havde det. Tit har de svaret, at børnene havde det fint og vist ikke mærkede så meget til mors eller fars sygdom.” Sådan siger formanden for psykiatrifonden, Anna Lindhardt.

Psykiateren fortæller, at hun alligevel kunne mærke forældrenes bekymring.

”Jeg har også inviteret børn med til samtale – mest for at de skulle møde mors eller fars læge og se stedet, hvor det foregik”, oplyser Anna Lindhardt, der har en ambition om, at børnene kan få viden, så forælderens sygdom kan afdramatiseres lidt.

Hjælp og åbenhed i barnets hverdag

“Men disse enkeltstående samtaler rør kun ved toppen af isbjerget og giver reelt ikke børn af psykisk syge forældre lejlighed til selv at fortælle om, hvordan de har det. Det er derfor vigtigt at udnytte kompetencen fra for eksempel sundhedsplejersker, pædagoger i børnehave og skoler – og ved enkle, men systematiske træningsmetoder, at gøre dem i stand til at genkende tegn på psykisk mistrivsel tidligt, således at man kan handle på det”, siger formanden for Psykiatrifonden, der gør opmærksom på hvor vigtige, barnets første leveår er for en sund udvikling.

“Selvom udviklingspsykologien fortæller os, hvor vigtige barnets første leveår er for en sund udvikling, så ved man også, at mange ydre faktorer kan hjælpe til at fremme en god tilpasning, selvom der er en række hindringer undervejs. Det giver håb og muligheder”, siger formanden for Psykiatrifonden.

Artiklen “Børn af psykisk syge forældre” er skrevet af SARAH CECILIE BOSS, PSYKIATRIFONDEN

Vi sætter pris på din kommentar herunder

Del artiklen i dit netværk
Tagged

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *